Smluvní podmínky

Kojenecké váhy se pronajímají na základě písemné Dohody o zapůjčení a to pouze osobám starším 18-ti let (může být požadováno předložení občanského průkazu).

Přesný termín převzetí je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem. Zároveň je potřeba stanovit alespoň přibližnou předpokládanou délku vypůjčení (v individuálních případech po dohodě je možné termín prodloužit). Místem zapůjčení a vrácení je adresa pronajímatele (Velenovského 3261/2, Praha 10 – Záběhlice), pokud není předem stanoveno jinak.

Při převzetí kojenecké váhy skládá vypůjčitel vratnou kauci plus stanovenou cenu půjčovného. Pokud je vypůjčená kojenecká váha včetně obalu vrácena včas a v pořádku, kauce je vyplacena okamžitě v hotovosti.

Je-li vypůjčená váha vrácena později než je domluveno v Dohodě o zapůjčení, bude příslušná doba doúčtována a vypůjčitel bude povinen částku v okamžiku vrácení předmětu doplatit. V případě vrácení kojenecké váhy před uplynutím výpůjční doby se rozdíl ceny nájmu nevrací.

Není-li rezervovaná kojenecká váha převzata vypůjčitelem v domluveném termínu, může být zapůjčena dalšímu zájemci.

Vypůjčitel se seznámí s používáním a manipulací s kojeneckou váhou dle návodu, který je součástí Dohody o zapůjčení. Pronajatá kojenecká váha nesmí být půjčována „třetí straně“, za předmět vždy zodpovídá vypůjčitel.

Kojenecká váha i včetně obalu musí být vrácena ve stejném stavu, v jakém byla zapůjčena – tedy čistá, kompletní, nepoškozená. V případě silného znečištění bude zákazníkovi účtována částka 300 Kč za vyčištění.

V případě poškození vypůjčené kojenecké váhy se vypůjčitel zavazuje uhradit opravy v plné výši. Pokud je váha neopravitelná nebo je ohrožena její funkčnost, bude plná výše kauce použita na úhradu pronajímateli.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávám pouze po dobu výpůjčky, po skončení pronájmu a řádného vrácení váhy Dohodu o zapůjčení skartuji.