Smluvní podmínky

Kojenecké váhy se pronajímají na základě písemné Dohody o zapůjčení a to pouze osobám starším 18-ti let (může být požadováno předložení občanského průkazu).

Přesný termín převzetí je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem. Zároveň je potřeba stanovit alespoň přibližnou předpokládanou délku vypůjčení (v individuálních případech po dohodě je možné termín prodloužit). Místem zapůjčení a vrácení je adresa pronajímatele (Velenovského 3261/2, Praha 10 – Záběhlice), pokud není předem stanoveno jinak.

Při převzetí kojenecké váhy skládá vypůjčitel vratnou kauci plus stanovenou cenu půjčovného. Pokud je vypůjčená kojenecká váha včetně obalu vrácena včas a v pořádku, kauce je vyplacena okamžitě v hotovosti.

Je-li vypůjčená váha vrácena později než je domluveno v Dohodě o zapůjčení, bude příslušná doba doúčtována a vypůjčitel bude povinen částku v okamžiku vrácení předmětu doplatit. V případě vrácení kojenecké váhy před uplynutím výpůjční doby se rozdíl ceny nájmu nevrací.

Není-li rezervovaná kojenecká váha převzata vypůjčitelem v domluveném termínu, může být zapůjčena dalšímu zájemci.

Vypůjčitel se seznámí s používáním a manipulací s kojeneckou váhou dle návodu, který je součástí Dohody o zapůjčení. Pronajatá kojenecká váha nesmí být půjčována „třetí straně“, za předmět vždy zodpovídá vypůjčitel.

Kojenecká váha i včetně obalu musí být vrácena ve stejném stavu, v jakém byla zapůjčena – tedy čistá, kompletní, nepoškozená. V případě silného znečištění bude zákazníkovi účtována částka 200 Kč za vyčištění.

V případě poškození vypůjčené kojenecké váhy se vypůjčitel zavazuje uhradit opravy v plné výši. Pokud je váha neopravitelná nebo je ohrožena její funkčnost, bude plná výše kauce použita na úhradu pronajímateli. V případě poškozeného obalu nebo nevrácení obalu bude zákazníkovi účtována částka 300 Kč na pořízení nového obalu.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávám pouze po dobu výpůjčky, po skončení pronájmu a řádného vrácení váhy Dohodu o zapůjčení skartuji.